[for English see below]

HOE PLAATS IK EEN BESTELLING?

Op de SHOP pagina kan je de sjaal van je keuze toevoegen aan je winkelmandje. Vervolgens ga je naar CHECKOUT en regel je de betaling. Zodra de betaling in orde is, krijg je een mail met een bevestiging.

KAN IK OOK MEERDERE SJAALS BESTELLEN?

Ja natuurlijk kan dan. We hebben een aantal aantrekkelijke pakketten voor je samengesteld. Zie hier de voordelen als je meerdere sjaals wil bestellen.

KRIJG IK EEN FACTUUR?

Ja, zodra de bestelling is afgerond en de betaling volledig is ontvangen krijg je per mail een factuur.

WELKE BETALINGSMOGELIJKHEDEN BIEDT ATELIER BLUE?

Je kan betalen middels Paypal (dat kan ook met een creditcard als je geen Paypal account hebt) of het geld naar ons overmaken.

HOE ZIT HET MET BTW EN BELASTINGEN?

Alle prijzen op de site zijn inclusief 21% BTW. De BTW staat apart vermeld op je factuur. Eventuele bijkomende heffingen of belastingen  zoals douane- en importheffingen zijn voor je eigen rekening.

DE SJAAL VOLDOET NIET AAN MIJN VERWACHTINGEN? WAT NU?

In onze algemene voorwaarden kan je lezen wat te doen als je een sjaal terug wil sturen en hoe lang het duurt voordat je je geld teruggestort krijgt.

MOET IK BETALEN VOOR HET RETOURNEREN VAN EEN SJAAL?

De kosten voor het terugsturen van een bestelling zijn voor je eigen rekening. Zorg ervoor dat je een retourzending voldoende frankeert. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd.

HOE SNEL WORDEN BESTELLINGEN VERSTUURD?

Bestellingen worden in principe binnen 2 werkdagen nadat je volledige betaling is ontvangen door Atelier Blue aan je verstuurd.

KAN IK MIJN BESTELLING OOK OP EEN ANDER ADRES LATEN BEZORGEN?

Ja dat is geen enkel probleem.

WAT ZIJN DE VERZENDKOSTEN?

Het hangt af waar het pakket naartoe gestuurd moet worden. Dit wordt bij afrekenen vanzelf aangegeven.

HOE VERZORG IK DE ZIJDE SJAALS?

Zijde kun je het beste wassen door een speciaal zijdewasmiddel te gebruiken en te wassen met handwarm water. Iedere zijden stof dient apart gewassen te worden en u mag de stof niet borstelen, wrijven, wringen of centrifugeren. Anders verliest het namelijk zijn gaafheid. Gebruik geen producten als ontvlekker, wasverzachter of bleekmiddel, maar spoel de sjaal met lauwwarm water en gebruik vervolgens koud water. De eerste keer dat je zijde wast kan het wat van de kleurstoffen afgeven, dus is extra voorzichtigheid op zijn plaats. De gouden regel is dat je zijde niet te lang in het water laat liggen. Zijde kun je strijken als het nog vochtig is, door het aan de binnenkant te strijken met een strijkijzer dat lauw is. Wanneer u de zijde wilt laten opdrogen is een plaats met schaduw gewenst, zodat de zon de kleur van de stof niet kan aantasten. Droog een sjaal niet op of direct bij een hittebron. Een nog beter resultaat krijg je door het zijde in een handdoek te wikkelen na het wassen. De beste manier is echter om het materiaal te laten stomen bij een professionele stomerij. Pas tenslotte op met haarlak, parfum, bodylotion, deodorant, zweet en dergelijke omdat dit vlekken kan veroorzaken.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DE STOF?

De sjaals zijn gemaakt van 100% zijde. Ze zijn satijn geweven wat ze een mooie glans geeft. Tenslotte zijn ze digitaal bedrukt.

IK HEB EEN KLACHT. WAT NU?

Mocht er iets niet naar wens zijn, neem dan contact met ons op per mail: contact@atelierblue.com. Omschrijf duidelijk wat je klacht is en vermeld altijd je naam en adres.

WAT GEBEURT ER MET MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van je bestelling en om je op de hoogte te houden van Atelier Blue en geassocieerde bedrijven en websites.

WAAR VIND IK DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ATELIER BLUE?

De algemene voorwaarden vind je hier.

HOW DO I PLACE AN ORDER?

On the SHOP page you can add the scarf of your choice to your shopping cart. Then go to CHECKOUT and arrange your payment. Once the payment is in order, you will receive an email with a confirmation.

CAN I ALSO ORDER MORE SCARVES?

Of course you can. We have a number of attractive packages tailored just for you. Click here for the advantages if you want to order several scarves.

I GET AN INVOICE?

Yes, once the order is completed and payment is received in full you will receive an invoice by mail.

WHAT IS A PRE-ORDER?

A pre-order means we do not have the product in stock at the moment but you reserve a scarf that will soon be produced. You will be the first to receive! You can already place an order and the scarf will be sent to you as soon as it is produced. We expect to start delivery by the end of March 2017. that the production is realized within a month.

WHAT PAYMENT METHODS ARE AVAILABLE?

You can pay through PayPal (this can also be made by credit card if you do not have a Paypal account) or transfer the money to us.

WHAT ABOUT VAT AND TAXES?

All prices on the site include 21% VAT. VAT is listed separately on your invoice. Any additional charges or taxes such as customs and import charges are for your own account.

THE SCARF DOES NOT MEET MY EXPECTATIONS? NOW WHAT?

In our terms and conditions you can read what to do if you want to return a scarf, and how long it takes before you get your money refunded.

DO I HAVE TO PAY FOR THE RETURN OF A SCARF?

The cost for returning an order is on your own account. Make sure you pay the correct return shipment. Insufficient postage will not be accepted.

HOW FAST ORDERS ARE SENT?

Orders are basically sent within 2 working days after your full payment has been received  by Atelier Blue.

CAN I ALSO HAVE MY ORDER DELIVERY TO ANOTHER ADDRESS?

Yes that is no problem.

WHAT ARE THE SHIPPING COSTS?

It depends on where the packet should be sent. This is indicated automatically at checkout.

HOW DO I CARE SILK SCARVES?

For silk you should use  a special silk detergent and wash with lukewarm water. Each silk fabric should be washed separately. Do not brush, rub, wring or spin. Otherwise it will lose its integrity. Do not use products such as stain remover, fabric softener or bleach, but rinse the scarf with lukewarm water, then use cold water. The first time you face wash may give it some of the dyes, so extra caution should be used. The golden rule is that you do not leave long side in the water. You can iron while it is still moist, by ironing on the inside with an iron that is lukewarm. If you want to dry the silk is a place of shade desired, so that the sun can not affect the color of the fabric. Do not dry silk near an open fire, heater or in the sun. An even better result is obtained by wrapping the silk in a towel after washing. However, the best way is to steam the material in a professional dry cleaning. Beware finally with hair spray, perfume, body lotion, deodorant, sweat and the like because this can cause staining.

WHAT IS THE COMPOSITION OF THE SUBSTANCE?

The scarves are made of 100% silk. They are made of a satin weave which gives them a nice shine. Finally, they are printed digitally.

I HAVE A COMPLAINT. NOW WHAT?

If anything is not to your liking, please contact us by email: contact@atelierblue.com. Describe clearly what your complaint is and state your name and address.

WHAT HAPPENS TO MY PERSONAL INFORMATION?

Your personal information will only be used to process your order and to keep you informed of Atelier Blue and associated companies and websites.

WHERE CAN I FIND THE TERMS AND CONDITIONS OF ATELIER BLUE?

You can find the terms and conditions here.